Algemene informatie Contract met de gemeente

Kenmerken van trauma sensitieve begeleiding

Trauma-sensitieve begeleiding - door SKJ-geregistreerde coaches - biedt getraumatiseerde mensen begrip, uitleg en handvatten, zodat ze weer grip krijgen op hun leven. De begeleiding is voor jong en oud, cultuur-sensitief en richt zich ook op het netwerk: familie, school, therapeuten en vrijwilligers.

De coach heeft inzichten in psychotraumatologie en neurobiologie: wat er in de hersenen gebeurt bij traumatische ervaringen. De coach kijkt naar het gedrag van de cliënt en probeert triggers te herkennen. Is er bijvoorbeeld sprake van voortdurende alertheid, schrikt de jongere/het kind bij het minst, is het snel erg woedend of angstig bij bepaalde triggers of verstijft de cliënt bij bepaalde triggers of staart het voor zich uit.

Met de cliënt gaat de coach kijken hoe we deze spanningsmomenten kunnen herkennen en proberen deze momenten te ‘beschrijven’. Door middel van co-regulatie spiegelen we de emoties en bieden alternatieven aan om tot rust te komen, in plaats van de cliënt bij een trigger in zijn automatische stress-reacties te laten schieten. Met de cliënt gaan we zo ontdekken op welke manier het weer binnen de ‘window of tolerance’ kan komen.

Daarnaast kijkt de coach naar de overtuigingen en verwachtingen die cliënt door ervaringen heeft opgedaan: het ‘onzichtbare koffertje’. Hierop is het gedrag van de cliënt gebaseerd.

De ondersteuning vindt niet alleen thuis, maar eventueel ook op school of werk plaats. Er is intensieve terugkoppeling met familie /opvoeders én eventueel de leerkracht. Het gezin / steunsysteem wordt, zover aanwezig, intensief betrokken bij de begeleiding (contextuele benadering). We delen onze kennis met ouders / verzorgers zodat ze leren herkennen welk (overlevings)gedrag de cliënt zichzelf heeft aangeleerd. Men zal daarmee het lastige gedrag beter begrijpen en kan daardoor passend reageren, o.a. door nieuwe manieren voor te doen aan de cliënt om tot rust te komen (co-regulatie).

We maken gebruik van creatieve, non-verbale activiteiten, die niet alleen trauma therapeutisch waardevol zijn, maar ook taal- en cultuurbarrières eenvoudiger slechten.

De coach wordt tijdens het hele traject ondersteund middels supervisie door internationaal werkend trauma-specialist Anne van den Ouwelant. Zij kan ook, indien gewenst, de ouders trainen door middel van psycho-educatie.

Zie voor meer informatie onze website Trauma Company

Ons maatwerk gaat breder dan het sociale domein. Zo maken wij, indien nodig, koppelingen naar passend onderwijs of sociale participatie.

Contactinformatie

 06-14 72 04 10 (H. Nugteren) 06-42 74 94 39 (C. langezaal) www.jongeren-company.nlLaatste controle: februari 2021

Openingstijden

Specialisten in trauma-sensitieve begeleiding

-> Trauma-sensitieve BEGELEIDING en ondersteuning van getraumatiseerde kinderen, jongeren, volwassenen, hun families en verzorgers

Ingrijpende jeugdervaringen hebben grote gevolgen zoals een verminderde concentratie op school en bij spel en mogelijk zelfs schooluitval. Daarnaast ontstaan er gedragsproblemen, zoals externaliserend gedrag (agressie, antisociaal gedrag) en internaliserend gedrag (angst en/of depressiviteit), psychische stoornissen (zoals PTSS), poging tot suïcide, tot een verandering in de neurobiologische hersenontwikkeling.

De coaches van Jongeren Company (SKJ) zijn trauma sensitief opgeleid en worden daarbij ondersteund door internationaal werkend trauma expert drs. Anne van den Ouwelant. Zie voor meer informatie Trauma Company.

Tijdens onze maatwerk trajecten, passen we diverse begeleidingsstijlen toe. We coachen met behulp van gesprekken, maar maken ook vaak combinaties met beeldende begeleiding, sport en trainingen. Onze mensen combineren moeiteloos online hulp met telefonische en face-to-face contacten.

-> Geaccrediteerde OPLEIDING, training en masterclasses voor leerkrachten, ambtenaren, behandelaren en andere professionals en vrijwilligers, die met getraumatiseerde doelgroepen werken

We geven diverse training voor professionals. (SKJ-, Register Vaktherapie- en NVKToag geaccrediteerd).

Jongeren Company is als instelling opgenomen in het Register Kort Beroepsonderwijs en verzorgt landelijk speciale beroepstrainingen (SKJ) gericht op trauma-sensitief werken voor hulpverleners in samenwerking met Trauma Company.

-> ADVIES en supervisie aan organisaties, scholen, professionals en vrijwilligers

Voor professionals die met getraumatiseerde mensen werken is het vaak moeilijk hun eigen voorkeuren, gedragingen en strevingen niet door te laten werken in hun contacten met de doelgroep. Supervisie van drs Anne van den Ouwelant leert hen daar zicht op te krijgen en adequaat te handelen. Wij bieden supervisie flexibel en op maat aan. Dat kan dus op momenten wanneer u dat uitkomt, in een groep of individueel.

Jongeren Company (HKZ gecertificeerd) is partner van Kinder Company & Trauma Company

Hulpaanbod

trauma sensitieve begeleiding voor kinderen met een vluchtelingen achtergrond

Training psycho-traumatologie In deze training wordt (o.a. aan de hand van symbolen) uitleg gegeven over trauma (zogenaamde psycho-educatie), over de (geblokkeerde) processen in de hersenen bij traumatische ervaringen (neurobiologie), en over de daaruit voortvloeiende verschillende symptomen. Op...

individuele begeleiding waaronder ook beeldende begeleiding

Situationeel netwerk In de praktijk is de groep mensen die actief een bijdrage wil leveren aan de oplossing van een probleem vaak groter dan het sociale netwerk. Niet de persoon maar de situatie zetten wij daarom centraal. Onze medewerkers werken daarom met regieversterkende- en kring...

begeleiding van kinderen van 1 - 5 jaar

StreefdoelenKinder Company werkt met een streefsysteem. Bij aanvang van het traject worden twee of drie streefdoelen vastgesteld; een voor het kind, een voor ouders/opvoeders en, indien van toepassing, een voor de kinderopvang of school. De streefdoelen zijn uitgangspunten voor het inrichten van...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Maatschappelijk werk Therapeuten
Vergelijk hulpaanbod