Hulpaanbod van: Harmonie

Professioneel, methodiek en doelgericht

Harmonie in Hulp en Zorg is gespecialiseerd in IGGZ en richt zich op de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Wij bieden, vanuit onze specialiteit en deskundigheid, hulp en begeleiding aan mensen met diverse culturele achtergronden. Wij spelen ook een belangrijke rol in hulp en ondersteuning aan vluchtelingen en immigranten. Het multiculturele managementteam en de begeleiders van Harmonie in Hulp en Zorg zijn vluchtelingen met een wij-cultuur die in de Nederlandse ik-cultuur zijn opgeleid. Zij zullen hun kennis, deskundigheid, professionaliteit maar zeker ook hun bijzondere levenservaring en levensgeschiedenis als kracht gebruiken om mensen in hun hulpvraag bij te staan.
Onze doelstelling is om mensen te helpen sterk en daadkrachtig op te treden in de Nederlandse samenleving.
 

Het hulpproces bij Harmonie in Hulp en Zorg zal beginnen met een kennismaking tijdens een intakegesprek. Hierbij zullen wij, samen met hulpvrager, ons verdiepen in hun hulpvraag. Nadat prioriteiten in de hulpvraag zijn gesteld, zullen wij in samenwerking met de cliënt in actie komen om de doelstellingen te bereiken. Wij zijn erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Cliënten moeten door het sociale wijkteam naar ons worden doorverwezen.
 

Contactinformatie

Hoofd in kantoor Ede 0318-75 69 18Galvanistraat 16716AE Ede harmonieinhulp.nl

Plan route

Contactpersonen

Meer informatie

Doelgroepen

Adoptiekinderen en - ouders, Alleenstaande ouders, Alleenstaanden, Allochtonen, Anderstaligen, aanspreekbaar in NL, Anderstaligen, niet aanspreekbaar in NL, Gezinnen, Huurders, Laaggeletterden, Mantelzorgers, Mensen met huisdieren, Mensen met sociale problemen, Ouders van kinderen met een beperking, Ouders/opvoeders, Pleegkinderen, Pleegouders, Professional, Slachtoffers huiselijk geweld, Slachtoffers van een misdrijf/verkeersongeluk, Slachtoffers van mensenhandel en loverboys, Slachtoffers van seksueel geweld, Vluchtelingen/asielzoekers, Voor familieleden/omgeving, Vrijwilligers, Zwangeren, Minima, Schoolverlaters, Werkzoekenden, Jongeren, pubers en tieners, Senioren, Volwassenen

Doelgroep-toelichting

Harmonie in Hulp en Zorg is gespecialiseerd in interculturele geestelijke gezondheid en biedt Ambulante hulpverlening aan migranten en vluchtelingen en richt zich op de diversiteit in de Nederlandse samenleving.

Wij zijn een maatschappij verantwoorde onderneming van zorgprofessionals, gespecialiseerd in het geven van begeleiding en ondersteuning aan gezinnen met veelzijdige complexe zorgvragen vaak ontstaan door achterstand in taal, in integratie, in samenhang met psychiatrische problematiek. Wij zorgen dat de cliënt in behandeling komt.

Wij bieden begeleiding, coaching en ondersteuning om zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van onze cliënten te bevorderen door o.a.:

 • Onderkenning bij vergroten van sociale -en communicatieve vaardigheden door geven van informatie en advies en ondersteuning, coaching en begeleiding.
 • Ondersteuning bij behouden van aanwezige vaardigheden en competenties
 • Geven van informatie advies over de rechten en plichten in Nederlands
 • Stimuleren voor het uitbreiden van formeel en informele netwerk
 • beter stappen doen richting participatie, zoals vrijwilligerswerk.
 • Werken aan eigen netwerk en contacten in de wijk (tweede en derde punt ) doen wij individueel en groepsverband. Door samen te werken in een groep kunnen onze cliënten

Het multiculturele managementteam en de begeleiders van Harmonie in Hulp en Zorg zijn vluchtelingen met een wij-cultuur die in de Nederlandse ik-cultuur zijn opgeleid. Zij zullen hun kennis, deskundigheid, professionaliteit maar zeker ook hun bijzondere levenservaring en levensgeschiedenis als kracht gebruiken om mensen in hun hulpvraag bij te staan. Onze doelstelling is om mensen te helpen sterk en daadkrachtig op te treden in de Nederlandse samenleving. We bieden hulp in alle leefgebieden aan in de vormen van: • Materiële en immateriële hulp; • begeleiding individueel en begeleiding in groepsverband; • kort- en langdurige hulpverlening;  

 

 

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Jeugdwet
 • Wijkteam of CJG
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeraar
 • Zorgverzekeraar (wijkverpleging)
 • zelfmelders
Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelding

De cliënten kunnen op verschillende manier aangemeld worden bij Harmonie in Hulp en Zorg. Voor het starten van de begeleiding hebben wij altijd een indicatie van het sociaal wijkteam nodig.

 • Via het contactformulier op deze website
 • Via de e-mail: info@Harmonieinhulp.nl
 • Telefonisch: Cliënten kunnen zich telefonisch of via e-mail of facebook van Harmonie in Hulp aanmelden. Wij nemen contact op met het sociale wijkteam voor een indicatie. Als dit wordt goedgekeurd kunnen wij starten met de begeleiding.
 • Hulpverleners van wijkteams (zoals ouder- en kindteams) in onze locaties kunnen ook cliënten rechtstreeks verwijzen naar Harmonie in hulp en zorg. Ook Bureau Jeugdzorg en (huis)artsen kunnen u doorverwijzen.

 

Kinderen tot 12 jaar kunnen door hun ouders worden aangemeld, tieners vanaf 12 mogen zich zelf aanmelden of via de ouders aangemeld worden. U kunt u een boodschap inspreken.

Intake en werkwijze:

Op het moment dat wij toestemming van het sociaal wijkteam hebben, bellen wij de cliënt uiterlijk binnen 2 weken terug voor een afspraak.

Wij vinden het belangrijk dat cliënt de hulp krijgt die bij haar/hem aansluit. Na de aanmelding maakt de begeleider afspraken met cliënt. Bij sommige mensen komen wij dagelijks langs en bij sommige mensen 1 keer week. Dit spreken we samen met jou en het sociaal wijkteam af.

 • Het gesprek vindt meestal thuis bij de cliënt plaatst. Bij het gesprek kan een medewerker van sociaal wijkteam aanwezig zijn. In dit gesprek krijgt cliënt uitleg over de mogelijkheden en werkwijze van ambulante hulpverlening Harmonie in Hulp. Daarnaast verzamelen wij in dit gesprek gegevens van jou en kijken we samen met de cliënt op welke gebieden hij/zij hulp nodig heeft.
 • Algemene gegevens
 • Wat is de hulpvraag? Waar zou jij graag hulp bij willen ontvangen?
 • WLZ indicatie of WMO beschikking (als deze aanwezig is)
 • Eventueel verslaglegging van eerdere hulpverlening

Diagnostische gegevens

Galvanistraat 1, 6716 AE Ede

T: +31 (0) 318-756918
F: +31 (0) 318-756919
M: +31 (0) 610942677
E: info@harmonieinhulp.nl


mv. F. Osivand
Maatschappelijk werk

mv. V.M. Naser
Manager

Door wie?

Ambulante hulpverlening maatwerk voorziening

Harmonie in hulp is een zorgaanbieder voor intercultureel maatschappelijk werk. Wij bieden voornamelijk begeleiding, hulp en dienstverlening aan asielzoekers, migranten en vluchtelingen in verschillende leeftijdscategorieën om de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van deze doelgroepen te bevorderen. 

De begeleiding van Harmonie in hulp & zorg richt zich op de ondersteuning van mensen met een kwetsbare positie in de samenleving, hierbij valt te denken aan mensen met functiebeperkingen en in sociale geïsoleerde situaties en gezinnen met veelzijdige complexe zorgvragen ontstaan door achterstand in taal en in integratie, in samenhang met psychische problematiek. 

Het multiculturele managementteam en de begeleiders van Harmonie in Hulp & Zorg zijn professionele deskundigen die de cliënten ondersteunen in eigen taal en helpen hen vaardig maken in het formuleren van hun hulpvragen in de Nederlandse taal. Onze kracht ligt in het organiseren van integrale cultuur gebonden hulp, afgestemd op de complexe behoefte van onze cliënten. 

Registraties en keurmerken
 • HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
 • NVMW (Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers)
 • Hobeon, SKO ( Stichting Kwaliteits- Onderzoek ), SRA (Stichting Register Arbeidsdeskundige)
Met welk onderwerp heeft het product te maken?
 • Relatie/Huwelijk
 • School
 • Onzekerheid
 • Eenzaamheid
 • Rouwverwerking/Verlies
 • Seksualiteit
 • Psychische problemen
 • Geweld
 • Ruzies
 • Religie
 • Geldproblemen
 • Omgang met instanties
 • Wonen
 • Anders, namelijk
Beoogd eindresultaat

Wij helpen gezinnen uit de wij-cultuur om in een multiculturele samenleving volwaardig te functioneren en te participeren. Wij helpen ouders om een juiste rol in te nemen binnen het gezin. Wij verbeteren de communicatie tussen kinderen, ouders en andere gezinsleden. Harmonie in hulp geeft ouders weer de leiding terug binnen hun gezin. Kinderen uit de wij-cultuur helpen wij om niet belemmerd te worden in hun ontwikkelingsproces door hun eigen culturele achtergrond en omgeving.

Duur

Afhankelijk van hulpvraag en behoefte van client en in overleg met opdrachtgever en client.

Bezoekadres
Galvanistraat 16716AE Ede0318-75 69 18Hoofd in kantoor Ede

De afspraken met de cliënten zijn bij de cliënten thuis of op kantoor.

Openingstijden

Toelichting

Cliënten kunnen bij nood en crisissituaties contact opnemen met de begeleider buiten de bovengenoemde werktijden.

Kosten

Volgens de vastgestelde tarieven vanuit de gemeente.

Is het in te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)?
 • Ja, prijsindicatie: marktprijs
Eigen bijdrage

Volgens de reguliere regeling. In sommige gevallen betaalt de cliënt een kleine eigen bijdrage.

Bijzonderheden

 

Wij werken samen met verschillende disciplines, afgestemd aan de behoefte van jeugd en gezin bijvoorbeeld:Gezondheidsinstellingen: huisarts, Jeugdarts, ziekenhuizen, therapeuten en psychologen.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Maatschappelijk werk
Vergelijk hulpaanbod