Hulpaanbod van: Harmonie

De  specialisten van Harmonie in Hulp bieden informatie en advies, zorg, hulp, begeleiding, coaching en ondersteuning aan individuen, ouderen, kinderen, jeugd en hun ouders van de transculturele afkomst. 

We bieden hulp in alle leefgebieden aan in de vormen van: 

 • wonnen, gezonde voeding & bewegen
 • Dagindeling
 • Huishoudboek & budgettering
 • opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jeugd 
 • seksualiteit, normen en waarden en regels die in de Nederlandse samenleving van belang zijn.
 • relaties, opvoeding, 
 • Hygiëne & gezondheid
 • Relatie & seksualiteit
 • Bemiddelen bij echtscheiding
 • Crisis in het familiesysteem
 •  Rebelgedrag van tieners
 • Passend onderwijs
 •  Seksuele ontwikkeling van kinderen
 • Kinderen en mediagebruik
 • Leren omgaan met geld
 • De sociale wijkteams
 • Op jezelf wonen
 • Signalen van kinderen bij echtscheiding
 • Persoonlijk welzijn & Zelfontwikkeling
 • Drugs en drank: pubergedrag of verslaving
 • Scholing, opleiding & huiswerkbegeleiding

Contactinformatie

Hoofd in kantoor Veenendaal 0318-75 69 18Nieuweweg 363901BE Veenendaal harmonieinhulp.nl

Plan route

Contactpersonen

Meer informatie

Door wie?

Voorlichting, informatie en advies voor ouderen

Wij geven de ouderen individuele informatie en advies tijden onze spreekuur of tuisbezoek over aandacht voor activiteiten en zintuigelijke prikkeling, voor bewegen, conditie, kracht en evenwicht (valpreventie), voor sociale contacten, voor gezonde voeding en voor intellectuele en spirituele uitdaging.

Ook organiseren wij voorlichting tijdens onze informatiebijeenkomsten. Daarin wordt  aandacht besteed aan het normale verouderingsproces én voor de problemen, zoals een chronische ziekte, dementie, die zich bij het ouder worden kunnen voordoen, chronische ziektes, Voorlichting over het keukentafelgesprek (wat is het en hoe kun je je erop voorbereiden?)

Harmonie in Hulp en Zorg is gespecialiseerd in IGGZ en richt zich op de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Wij bieden, vanuit onze specialiteit en deskundigheid, hulp en begeleiding aan mensen met diverse culturele achtergronden. Wij spelen ook een belangrijke rol in hulp en ondersteuning aan vluchtelingen en immigranten. Het multiculturele managementteam en de begeleiders van Harmonie in Hulp en Zorg zijn vluchtelingen met een wij-cultuur die in de Nederlandse ik-cultuur zijn opgeleid. Zij zullen hun kennis, deskundigheid, professionaliteit maar zeker ook hun bijzondere levenservaring en levensgeschiedenis als kracht gebruiken om mensen in hun hulpvraag bij te staan.

Hoe wordt de informatie verstrekt?
 • huisbezoek
 • inloopvoorzieningen
 • spreekuren
 • voorlichtingsbijeenkomsten
 • Op locatie: Galvanistraat 1, 6716 AE Ede
 • online
 • schriftelijke informatieverstrekking
 • telefonische informatiediensten
 • themabijeenkomsten
Waarover?
 • chronische aandoeningen
 • eten
 • geld
 • gezondheid
 • ggz
 • huisvesting
 • inburgering
 • jeugdzorg
 • keukentafelgesprek
 • lichamelijke beperkingen
 • mobiliteit
 • opvoeden
 • ouderenadvisering
 • schulden
 • sociale problemen
 • verstandelijke beperkingen
 • werk
 • wetten
 • Wmo
 • zorg
Werkwijze

Werkwijze: Het hulpproces bij Harmonie in Hulp en Zorg zal beginnen met een kennismaking tijdens een intakegesprek. Hierbij zullen wij, samen met de hulpvrager, ons verdiepen in hun hulpvraag. Nadat prioriteiten in de hulpvraag zijn gesteld, zullen wij in samenwerking met de cliënt in actie komen om de doelstellingen te bereiken.

Voorwaarden afname/deelname?

Cliënten kunnen zich telefonisch of via e mail of facebook van Harmonie in hulp aanmelden. Wij houden elke dinsdag van 10 tot 14.00 uur spreekuur. Een van onze maatschappelijk werkers staat u daar persoonlijk te woord. Hulpverleners van wijkteams (zoals ouder- en kindteams) in onze locaties kunnen ook cliënten rechtstreeks verwijzen naar Harmonie in hulp en zorg. Ook Bureau Jeugdzorg en (huis)artsen kunnen u doorverwijzen. Kinderen tot 12 jaar kunnen door hun ouders worden aangemeld, tieners vanaf 12 mogen zich zelf aanmelden of via de ouders aangemeld worden. Buiten de spreekuurtijden (die u op het antwoordapparaat hoort) kunt u een boodschap inspreken. Wij bellen de aanmelders dan zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen, voor een korte telefonische intake.

Aanmelding/Aanvragen en vervolgprocedure

Na de aanmelding brengt een van onze consulenten een bezoek aan de cliënt en kan de consulent na een kennismakingsgesprek uw hulpvraag inventariseren. Vervolgens kan de consulent op basis van de inventarisatie van de hulpvraag de cliënt een passend advies geven. De groepsvoorlichtingen kunnen eenmalig, maar kunnen ook herhaald worden naar wens van de cliënt.

Doelgroepen

Volwassenen, Senioren, Kinderen, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met psychiatrische problemen, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een stemmingsstoornis, Volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis, Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een auditieve beperking, Volwassenen met een angststoornis, Kinderen met psychiatrische problemen, Kinderen met gedragsproblemen, Kinderen met een verstandelijke beperking, Kinderen met een angststoornis, Jongeren met psychische problemen, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met een chronische ziekte, Jongeren met een angststoornis, Vrijwilligers, Schoolverlaters, Voor familieleden/omgeving, Vluchtelingen/asielzoekers, Tienermoeders - en vaders, Slachtoffers huiselijk geweld, Professional, Pleegouders, Ouders/opvoeders, Ouders van kinderen met een beperking, Mantelzorgers, Laaggeletterden, Gezinnen, Anderstaligen, niet aanspreekbaar in NL, Anderstaligen, aanspreekbaar in NL, Allochtonen, Alleenstaanden, Alleenstaande ouders, Adoptiekinderen en - ouders

Doelgroep-toelichting

Advies, informatie en voorlichting,

Harmonie in Hulp is een zorgaanbieder voor intercultureel maatschappelijk werk. Wij bieden voornamelijk begeleiding, hulp en dienstverlening aan immigranten en vluchtelingen in verschillende leeftijdscategorieën om de maatschappelijke participatie van deze doelgroepen te bevorderen.

Het multiculturele managementteam en de begeleiders van Harmonie in Hulp en Zorg zijn vluchtelingen met een wij-cultuur die in de Nederlandse ik-cultuur zijn opgeleid. Zij zullen hun kennis, deskundigheid, professionaliteit maar zeker ook hun bijzondere levenservaring en levensgeschiedenis als kracht gebruiken om mensen wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. Harmonie in Hulp en Zorg biedt intensieve aandacht aan preventie, adviseren en coaching.

Advies, informatie en voorlichting voor Jeugd:

De Jeugd specialisten van Harmonie in Hulp bieden informatie en advies, zorg, hulp, begeleiding, coaching en ondersteuning aan kinderen, jeugd en hun ouders van de transculturele afkomst. Het uitgangspunt van Harmonie in Hulp & Zorg zijn de kinderen, jongeren en gezinnen met complexproblematiek op een cultuurgerichte, professionele wijze te ondersteunen om zelfredzaam in de Nederlandse samenleving te kunnen paticiperen en functioneren. Onze jeugdspecialiste begeleiders spreken verschillende talen zoals: Turks, Farsi, Koerdisch en Arabisch. In het geval van transculturele hulpverleningsvraagstukken en moeilijke casussen zijn onze deskundigen bereid om met de gemeente en wijkteams mee te denken en advies te geven over de moeilijke casussen.

Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan zowel kinderen als ouders met kinderen van de leeftijd van 4 tot 23 jaar.

Onze professionele jeugdhulpverlening is gericht op:

 • Informatie en advies aan jeugd en ouders over verschillende hulpvragen o.a.: opvoeden en opgroeien voor zowel kinderen, jongeren, ouders als professionals
 • Informatie en advies met betrekking tot alle vragen van jeugdigen over rechten en plichten, passend onderwijs, studie, stage, werk, zorg, wonen, voorzieningen enz.
 • Adviseren ouders, opvoeders t.b.v. verbeteren van hun opvoedingsvaardigheden
 • Seksuele ontwikkeling van kinderen en pubertijd
 • Kinderen en mediagebruik
 • Drugs en drank: pubergedrag of verslaving
 • Ondersteuning van ouders bij: opvoedingsvaardigheden die nodig zijn om ontwikkeling van hun kind te stimuleren
 • Capaciteit -en ontwikkelingsondersteuning
 • Zelfstandig wonen en handelen
 • geldzaken

Advies, informatie en voorlichting voor ouders, opvoeders, volwassenen en senioren O.a::

 • opvoeding en ouderschap
 •  rechten en plichten bij echtscheiding
 • uitkeringen en geldzaken
 • Huisvesting
 • welzijn en zorgverzekeringen
 • onderwijs
 • gezondheid en vitaliteit
 • vragen over instellingen
 • Netwerken en Sociale contacten
 • vrijwilligerswerk
 • werk en inkomen
 • verslavingszorg
 •  Het opdoen vanBewustwording
Bezoekadres
Nieuweweg 363901BE Veenendaal0318-75 69 18Hoofd in kantoor Veenendaal

Begeleiders van Harmonie in hulp en zorg geven informatie en advies tijdens kantooruren op onze kantoor, op afspraak en thuis bij cliënten.


onze hoofdkantoor is gevestigd in Veenendaal: +31 (0) 633166133 Email: harmonie.reintegratie@gmail.com Internetsite: http://www.harmonieinhulp.

Toelichting

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Kosten

Markt conform en In overleg. Ook als onderdeel van traject.

Bijzonderheden

Bij Harmonie in werk, een afdeling van Harmonie in Hulp krijgen cliënten informatie en advies op het gebied van werk, inkomen, inburgering, participatie, verzuim en re?integratie.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Advies, informatie, voorlichting
Vergelijk hulpaanbod