Hulpaanbod van: Harmonie

Onze werkwijze kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid, helderheid en betrouwbaarheid. Onze dienstverlening is altijd op maat. De persoonlijke wensen en behoeften van onze cliënten zijn voor ons bepalend voor de gepaste zorg die wij aan onze clienten met diverse culturele achtergrond leveren.

werkwijze

Afhankelijk van hulp en /of zorgvraag van cliënt brengt een van onze consulenten een telefonisch of persoonlijk gesprek met cliënt.
In een gesprek bij cliënt thuis nemen wij de samen met cliënt haar/zijn wensen en zorgbehoefte door.
Wij stellen een passende zorgverlener aan cliënt voor en client ontvangt van ons een zorgovereenkomst

We evalueren regelmatig de situatie en de invulling van de zorgverlening

Contactinformatie

Hoofd in kantoor Veenendaal 0318-75 69 18Nieuweweg 363901BE Veenendaal harmonieinhulp.nl

Plan route

Contactpersonen

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Wijkteam of CJG
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeraar
 • Zorgverzekeraar (wijkverpleging)
Aanmelding en vervolgprocedure

Cliënten kunnen zich telefonisch of via e mail of facebook van Harmonie in hulp aanmelden.
Wij houden elke dinsdag van 10 tot 14.00 uur spreekuur. Een van onze maatschappelijk werkers staat u daar persoonlijk te woord.

Hulpverleners van wijkteams (zoals ouder- en kindteams) in onze locaties kunnen ook cliënten rechtstreeks verwijzen naar Harmonie in hulp en zorg. Ook Bureau Jeugdzorg en (huis)artsen kunnen u doorverwijzen.
Kinderen tot 12 jaar kunnen door hun ouders worden aangemeld, tieners vanaf 12 mogen zich zelf aanmelden of via de ouders aangemeld worden. Buiten de spreekuurtijden (die u op het antwoordapparaat hoort) kunt u een boodschap inspreken. Wij bellen de aanmelders dan zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen, voor een korte telefonische intake.

Doelgroepen

Volwassenen met psychogeriatrische klachten (o.a. dementie), Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met problemen aan het houdings-en bewegingsapparaat, Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, Volwassenen met een meervoudige beperking, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Kinderen met een lichamelijke beperking, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een chronische ziekte, Jongeren met allergie├źn

Doelgroep-toelichting

De aanmelders kunnen op verschillende manier aangemeld worden bij aanmelding bij Harmonie in hulp & Zorg::
–        Via het contactformulier op deze website

 • Via de email: info@Harmoniein hulp.nl l
  –        Telefonisch: Cliënten kunnen zich telefonisch of via e mail of facebook van Harmonie in hulp aanmelden.
 • Hulpverleners van wijkteams (zoals ouder- en kindteams) in onze locaties kunnen ook cliënten rechtstreeks verwijzen naar Harmonie in hulp en zorg. Ook Bureau Jeugdzorg en (huis)artsen kunnen u doorverwijzen.

Kinderen tot 12 jaar kunnen door hun ouders worden aangemeld, tieners vanaf 12 mogen zich zelf aanmelden of via de ouders aangemeld worden. Buiten de spreekuurtijden (die u op het antwoordapparaat hoort) kunt u een boodschap inspreken.

Wij bellen de aanmelders dan zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen, voor een korte telefonische intake. We zijn bereikbaar op telefoonnummer Cliënten kunnen zich telefonisch of via e mail of facebook van Harmonie in hulp aanmelden.Door wie?

Harmonie in hulp is een specialist als het gaat om Interculturele Geestelijke Gezondheidszorg (IGGZ). Wij beogen de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de ( geestelijke) gezondheidszorg te bevorderen met als doel: het verbeteren van de fysiek, geestelijke en sociale wielbevinding van onze cliënten.

Begeleid zelfstandig wonen

Wanneer de cliënt nog niet volledig zelfstandig kan wonen, dan biedt Harmonie in Hulp & Zorg de mogelijkheid om begeleid zelfstandig te wonen.

De cliënt huurt van Ambulante Hulpverlening een wooneenheid en krijgt daarnaast intensieve begeleiding bij het wonen.

De begeleiding is gericht op het aanleren van vaardigheden op het gebied van wonen en participeren in de maatschappij. Deze begeleiding kan bestaan uit hulp bij het aanbrengen van dagstructuur, het vinden van activiteiten, het onderhouden en maken van contacten met anderen, het nemen van besluiten, administratie en geldzaken regelen, hulp bij reizen, enz.

Omdat wonen en zorg financieel gescheiden zijn, dient de cliënt te beschikken over een eigen inkomen waarmee de huur betaald kan worden.

Begeleiding kan indien nodig dagelijks langs komen. Naast de ambulante begeleiding kunnen de cliënten van 18.00u tot 02.00u contact opnemen met de avond- en nachtdienst. Deze zijn telefonisch bereikbaar en als het nodig is kunnen zij ook langs komen.

Ook is het mogelijk om vaste bezoeken van de avond- en nachtdienst te ontvangen. In de weekenden is begeleiding ook beschikbaar op afroep of voor vaste afspraken.

24 uur per dag kunnen cliënten bellen naar de bereikbaarheidsdienst. Er is dan altijd iemand beschikbaar om te zoeken naar een oplossing.

In Ede en Amersfoort heeft Harmonie in Hulp & Zorg kantoor ruimte. Cliënten kunnen hierdoor makkelijker terugvallen op begeleiding buiten de geplande afspraken om. Deze woonvormen zijn zeer geschikt voor cliënten die meer nabijheid en toezicht nodig hebben naast hun individuele begeleidingsafspraken

We werken samen met de volgende gekwalificeerde organisaties :

MIMOZA Thuiszorg: www.thuiszorgmimoza.nl

ORIGIN Thuiszorg: www.originzorg.nl

Soort ondersteuning/begeleiding
 • administratieve ondersteuning
 • budgetcoaches
 • geldproblemen
 • ondersteuning bij het huishouden
 • praktische ondersteuning
 • psychosociale begeleiding
 • sociale ondersteuning
Zorgzwaarte
 • lichte ondersteuning
 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning
Beoogd eindresultaat

Ouderen professionele volwaardige zorg en aandacht geven.
Geven van passende verzorging en verpleging in eigen omgeving die aansluit bij leefwereld en zorgvraag van de oudere.
Zorg geven met als doel behoud van zelfstandigheid op de levensterreinen waar dat mogelijk is.
De familieleden die mantelzorg verlenen krijgen voldoende professionele advies en begeleiding in thuissituatie.
Voorkomen van sociaal isolement en eenzaamheid.
Wij als multiculturele team, de begeleiders en therapeuten van Harmonie in Zorg beheersen de volgende talen: Nederlands, Perzisch, Turks, Azeri en Engels.

Duur

Afhankelijk van de opdracht en complexiteit en in overleg met verwijzer, opdrachtgever

Bezoekadres
Nieuweweg 363901BE Veenendaal0318-75 69 18Hoofd in kantoor Veenendaal

In verschillende locatiesT: +31 (0) 318-756918
F: +31 (0) 318-756919
M: +31 (0) 610942677
E: info@harmonieinhulp.nl


mv. F. Osivand
Maatschappelijk werk

mv. V.M. Naser
Manager


 


Op welke dagen en tijden?

afhankelijk van zorgbehoefte en wensen van cliënten

Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur en buiten de kantoor uren in crisissituatie en dringende gevallen.

Kosten

In overleg met verwijzers en cliënt.

Volgens vastgestelde tarieven van Gemeenten die wij een contracten mee hebben.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Ja, prijsindicatie: marktprijs volgens de wet.
Eigen bijdrage

Volgens de wet.

Bijzonderheden

Voor ouderen en mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen word de hulp in eigen taal en cultuur ingezet.

Gezinsbegeleiding

Wij ondersteunen cliënten in eigen taal en helpen hen vaardig maken in het formuleren van hun hulpvragen in de Nederlandse taal

 • De helpt dan gezinnen bij de diverse sociale problemen. Denk bijvoorbeeld aan opvoedingsproblemen, verslavingsproblematiek en schuldhulpverlening. Dit vraagt om iemand met een hart en goed ontwi Brugfunctie tussen jeugdige met ouders, opvoeders -en instellingen
 • Samenwerken met verschillende disciplines, afgestemd aan de behoefte van jeugd en gezin

Betrekken van de ouders en bieden van ondersteuning aan de ouders en familie

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Regieondersteuning
Vergelijk hulpaanbod